CAC Certificeret

CAC certificering sikrer at forudsætningerne for veludført værkstedsarbejde er på plads. Herunder efteruddannelse, teknisk data, diagnoseudstyr, miljørigtig bortskaffelse af affald og værktøjskontrol.
Kontrollen gennemføres årligt på alle tilknyttede værksteder, hvor konsulenten gennemgår værkstedet med ”en kundes øjne og forventninger”, og samtidig kontrolleres værkstedets egen dokumentation. Afslutningsvis kommer konsulenten med forslag til forbedringer.
Resultatet vises i pointsystem fra 1 til 5.

CAC Certificeringen stikprøvekontrolleres af Teknologisk Institut.

Der er ikke tale om kontrol af det udførte arbejde men en gennemgang af værkstedets:
• arbejdsgang, herunder brug af serviceskema
• adgang til data, der kontrolleres for løbende opdateringer
• uddannelsesplan, der understøttes og optimeres med nye kurser
• egenkontrol af det daglige arbejde og rutiner, der evalueres og optimeres
• værktøj, testere og specialværktøj herunder kontinuerlig kalibrering

Herudover kræves at værkstedet efterlever afgørelser truffet af ”Ankenævn for Biler”. Hvis værkstedet ikke gør dette, udtræder værkstedet med omgående virkning af certificeringen. Indbringes samme sag for civilretten er dennes afgørelse afgørende for medlemskabet.

Vil du vide mere om CAC Certificering?

Kontakt din lokale au2parts afdeling eller gå ind på www.CACCertificet.dk