Vi arbejder med FN's verdensmål

Vi ønsker at have fokus på miljø og bæredygtighed som virksomhed. Derfor arbejder vi med, hvordan vi som virksomhed kan udvise ansvarlighed på området. Vi har taget udgangspunkt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og i den forbindelse arbejder vi med verdensmål 12 og herunder delmål 12.5:

”Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.”
I forbindelse med ovenstående har vi hos CAC allerede indført en række tiltag:

Pap:
I 2019 investerede vi i en ny papkomprimator, der komprimerer pappet meget mere end den, vi havde tidligere.
Det betyder, at vi i dag kun får afhentet pap 1 gang pr. mdr. i forhold til tidligere 1 gang pr. uge. Det giver en besparelse på transportkørsel og dermed forureningen.
Vores pap afleveres altid tørt, hvilket gør, at fibrene i pappet ikke er ødelagt ved aflevering. Vand ødelægger nemlig pappets fibre.

Genbrugsemballage:
CAC leverer flere gange dagligt varer til vores mere end 40 au2parts afdelinger.
Primo 2020 erstattede virksomheden de traditionelle papkasser monteret med helpaller med genbrugspaller, der er lavet af miljøvenligt materiale. De nye paller kan stables, hvilket pap-pallekasserne ikke nødvendigvis kan, og det betyder, at vi kan optimere vores forsendelseslastbiler. Ved returnering kan pallekasserne endvidere foldes sammen, så de fylder minimalt, hvilket ligeledes reducerer transportbehovet.
Resultatet er en årlig besparelse på 25.000 pap-pallekasser samt en væsentlig reducering af transportbehovet, hvilket er med til at nedbringe forureningen.
Udover de miljømæssige gevinster er pallekasserne også udformet ergonomisk, så vores medarbejdere belaster deres kroppe minimalt, dette ved, at man kan åbne siderne på pallerne, og pakke varer direkte ned eller tage varer direkte ud af kassen.

LED lys:
På vores hovedlager/hovedkontor på Sintrupvej 12 i Brabrand er alle 14 lagerhaller samt hele administrationen udstyret med LED lys.
Vi har valgt at installere LED lys, da de bruger minimalt strøm og samtidig giver et arbejdsvenligt lys for medarbejderne. Vi har også fået opsat lyssensorer, så det kun er i de områder hvor der er aktivitet, at lyset er tændt.
Det er desuden et mål at udskifte til LED lys på det 5.200 m2 store CAC lager i Glostrup senest i 2021.

Print:
I de seneste år er mængden af print nedbragt betydeligt. Det er sket ved, at vi bl.a. udsender faktura online og ikke på print. Det er et mål, at vi senest i 2022 sender både faktura, kontoudtog og kreditnotaer online i stedet for på print.

Fremtiden
Vi arbejder konstant på at fremsætte nye realistiske mål, der kan reducere affaldsmængden, så vi er med til at passe på vores klode.

Hver især er vi stærke – sammen kan vi alt!